Contact Us +66 (0)2 233 7535 | [email protected]

STEADY-FLO (S-FLO)

“STEADY-FLO ” เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องใช้สุขภัณฑ์ ระดับ พรีเมียม เช่น ก๊อกน้ำทองเหลือง, ก๊อกน้ำสแตนเลส, อ่างล้างชามสแตนเลส, สายน้ำดีแสตนเลส สิ้นค้าทุกชนิดได้รับรองมาตรฐานการผลิต และ มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) อีกทั้งยังได้รับการตรวจสอบคุณภาพ และทดสอบการรั่วซึมทุกชิ้น ก่อนจำหน่ายให้กับลูกค้า จึงทำให้ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่า สินค้าที่ได้ไปจะมีคุณภาพสูง คุ้มค่า คุ้มราคา อย่างแน่นอน