รหัส S-FLO/S03
P1027
รายละเอียด/ขนาด บอลล์วาล์ว
1/2″F x 1/2’F
การบรรจุ 20 ตัว/กล่อง
240 ตัว/ลัง
ราคา (บาท) 71