รหัส S-FLO/S05
P1030
รายละเอียด/ขนาด บอลล์วาล์ว ฉาก
1/2″M x 1/2″M
การบรรจุ 12 ตัว/กล่อง
144 ตัว/ลัง
ราคา (บาท) 86