รุ่น กว้าง (ซม.) ราคาชุดละ
SF-H01-90 90 15,900
SF-H03-75 75 12,400

*หมายเหตุ: ส่วนลดขึ้นอยู่กับปริมาณการสั่งซื้อ