รหัส SF-1A-8
รายละเอียด/ขนาด 1/2″
การบรรจุ 72 ตัว/ลัง
ราคา (บาท) 225

*หมายเหตุ: ส่วนลดขึ้นอยู่กับปริมาณการสั่งซื้อ