รหัส S-FLO/S04
P1028
รายละเอียด/ขนาด บอลล์วาล์ว 3 ทาง
1/2″M x 1/2″F x 1/2’M
การบรรจุ 12 ตัว/กล่อง
144 ตัว/ลัง
ราคา (บาท) 98