รหัส S-FLO/S02
P1026
รายละเอียด/ขนาด บอลล์วาล์ว
1/2″M x 1/2’M
การบรรจุ 20 ตัว/กล่อง
240 ตัว/ลัง
ราคา (บาท) 71