รหัส TP-5A-10-16C
P1585
รายละเอียด/ขนาด ซิงค์ยืนด้ามขวาน
การบรรจุ 72ตัว/ลัง
ราคา (บาท) 133

*หมายเหตุ: ส่วนลดขึ้นอยู่กับปริมาณการสั่งซื้อ