รหัส TP-5A-3-16C
P1582
รายละเอียด/ขนาด ซิงค์ยืนด้ามปีก
การบรรจุ 72ตัว/ลัง
ราคา (บาท) 141

*หมายเหตุ: ส่วนลดขึ้นอยู่กับปริมาณการสั่งซื้อ