รหัส M502
P1223
รายละเอียด/ขนาด ก๊อกซิงค์ยืนด้ามกากบาท
การบรรจุ 40ตัว/ลัง
ราคา (บาท) 298