รหัส SF-4L-7-18U
P1804
รายละเอียด/ขนาด ก็อกซิงค์นอน
การบรรจุ 48ตัว/ลัง
ราคา (บาท) 380

*หมายเหตุ: ส่วนลดขึ้นอยู่กับปริมาณการสั่งซื้อ