รหัส TP-4A-3-16C
P1502
รายละเอียด/ขนาด ซิงค์นอนด้ามปีก
การบรรจุ 72ตัว/ลัง
ราคา (บาท) 134

*หมายเหตุ: ส่วนลดขึ้นอยู่กับปริมาณการสั่งซื้อ