รหัส TP-2A-10
P1450
รายละเอียด/ขนาด ก๊อกต่อด้ามขวาน
การบรรจุ 180ตัว/ลัง
ราคา (บาท) 71

*หมายเหตุ: ส่วนลดขึ้นอยู่กับปริมาณการสั่งซื้อ