รหัส M302
P1215
รายละเอียด/ขนาด ก๊อกอ่างด้ามกากบาท
การบรรจุ 64ตัว/ลัง
ราคา (บาท) 248