รหัส TP-2A-4
รายละเอียด/ขนาด 1/2″
การบรรจุ 180 ตัว/ลัง
ราคา (บาท) 65

*หมายเหตุ: ส่วนลดขึ้นอยู่กับปริมาณการสั่งซื้อ