รหัส M402
P1219
รายละเอียด/ขนาด ก๊อกซิงค์นอนด้ามกากบาท
การบรรจุ 40ตัว/ลัง
ราคา (บาท) 298