รหัส TP-2A-3
P1442
รายละเอียด/ขนาด ก๊อกต่อด้ามปีก
การบรรจุ 180ตัว/ลัง
ราคา (บาท) 79

*หมายเหตุ: ส่วนลดขึ้นอยู่กับปริมาณการสั่งซื้อ