รหัส M501
P1222
รายละเอียด/ขนาด ก๊อกซิงค์ยืนด้ามปัด
การบรรจุ 42ตัว/ลัง
ราคา (บาท) 278