รหัส M301
P1214
รายละเอียด/ขนาด ก๊อกอ่างด้ามปัด
การบรรจุ 72ตัว/ลัง
ราคา (บาท) 225