รหัส TP-3A-1
P1464
รายละเอียด/ขนาด ก๊อกอ่างด้ามปัด
การบรรจุ 108ตัว/ลัง
ราคา (บาท) 109

*หมายเหตุ: ส่วนลดขึ้นอยู่กับปริมาณการสั่งซื้อ