รหัส SF-4b-9-18E
รายละเอียด/ขนาด ก็อกซิงค์นอน 1/2″
การบรรจุ 48 ตัว/ลัง
ราคา (บาท) 360

*หมายเหตุ: ส่วนลดขึ้นอยู่กับปริมาณการสั่งซื้อ