รหัส TP-3A-3
P1465
รายละเอียด/ขนาด ก๊อกอ่างด้ามปีก
การบรรจุ 108ตัว/ลัง
ราคา (บาท) 118

*หมายเหตุ: ส่วนลดขึ้นอยู่กับปริมาณการสั่งซื้อ