รหัส SF-4A-2-18C
P1801
รายละเอียด/ขนาด ก็อกซิงค์นอน
การบรรจุ 40ตัว/ลัง
ราคา (บาท) 315

*หมายเหตุ: ส่วนลดขึ้นอยู่กับปริมาณการสั่งซื้อ