รหัส SF-5A-2-18C
P1811
รายละเอียด/ขนาด ก็อกซิงค์ยืน
การบรรจุ 40ตัว/ลัง
ราคา (บาท) 395

*หมายเหตุ: ส่วนลดขึ้นอยู่กับปริมาณการสั่งซื้อ