ขนาด รหัส ราคา/ตัว จำนวน/ก. จำนวน/ลัง
1/2″ P0187 245 25 175

เกลียว (Threads): นอก/นอก (Male/Male)
การใช้งาน: รูน้ำเต็ม (Full flow)
*หมายเหตุ:ส่วนลดขึ้นอยู่กับปริมาณการสั่งซื้อ