ขนาด รหัส ราคา/ตัว จำนวน/ก. จำนวน/ลัง
1/2″ P0182 188 15 300
3/4″ P0183 289 8 200

เกลียว (Threads):ใน/ใน (Female/Female)
การใช้งาน:รูน้ำเต็ม (Full flow)
*หมายเหตุ:ส่วนลดขึ้นอยู่กับปริมาณการสั่งซื้อ