ขนาด รหัส ราคา/ตัว จำนวน/ก. จำนวน/ลัง
1/2″ 223 12 300
3/4″ 302 8 200

เกลียว (Threads): นอก/ใน (Male/Female)
การใช้งาน:รูน้ำเต็ม (Full flow)
*หมายเหตุ:ส่วนลดขึ้นอยู่กับปริมาณการสั่งซื้อ