รหัส M202
P1205
รายละเอียด/ขนาด ก๊อกต่อด้ามกากบาท
การบรรจุ 100 ตัว/ลัง
ราคา (บาท) 160