รหัส TP-4A-1-16C
P1501
รายละเอียด/ขนาด ซิงค์นอนด้ามปัด
การบรรจุ 72ตัว/ลัง
ราคา (บาท) 126

*หมายเหตุ: ส่วนลดขึ้นอยู่กับปริมาณการสั่งซื้อ