รหัส TP-3A-4
รายละเอียด/ขนาด ก๊อกอ่างล้างหน้าหัวแก้ว 1/2″
การบรรจุ 108 ตัว/ลัง
ราคา (บาท) 99

*หมายเหตุ: ส่วนลดขึ้นอยู่กับปริมาณการสั่งซื้อ