รหัส SF-5B-9-18E
รายละเอียด/ขนาด 1/2″
การบรรจุ 40ตัว/ลัง
ราคา (บาท) 395

*หมายเหตุ: ส่วนลดขึ้นอยู่กับปริมาณการสั่งซื้อ