รหัส SF-5A-1-18C
รายละเอียด/ขนาด 1/2″
การบรรจุ 42ตัว/ลัง
ราคา (บาท) 395

*หมายเหตุ: ส่วนลดขึ้นอยู่กับปริมาณการสั่งซื้อ