รหัส SF-4B-8-18E
รายละเอียด/ขนาด ก็อกซิงค์นอน 1/2″
การบรรจุ 46 ตัว/ลัง
ราคา (บาท) 360

*หมายเหตุ: ส่วนลดขึ้นอยู่กับปริมาณการสั่งซื้อ