รหัส SF-4A-1-18C
รายละเอียด/ขนาด ก็อกซิงค์นอน 1/2″
การบรรจุ 44 ตัว/ลัง
ราคา (บาท) 315

*หมายเหตุ: ส่วนลดขึ้นอยู่กับปริมาณการสั่งซื้อ