รหัส SF-2C-2
รายละเอียด/ขนาด 1/2″
การบรรจุ 100 ตัว/ลัง
ราคา (บาท) 205

*หมายเหตุ: ส่วนลดขึ้นอยู่กับปริมาณการสั่งซื้อ