ขนาด รหัส ราคา/ตัว จำนวน/ก. จำนวน/ลัง
1/2″ P0209 208 12 180
3/4″ P0210 299 8 80
1″ P0211 435 8 64
1-1/4″ P0212 745 4 48
1-1/2″ P0213 1,040 2 26
2″ P0214 1,540 2 18
2-1/2″ P0215 3,730 1 9
3″ P0216 6,290 1 6
4″ P0217 9,725 1 4

เกลียว (Threads):ใน/ใน (Female/Female)
การใช้งาน:รูน้ำเต็ม (Full flow)
*หมายเหตุ:ส่วนลดขึ้นอยู่กับปริมาณการสั่งซื้อ