ขนาด รหัส ราคา/ตัว จำนวน/ก. จำนวน/ลัง
1/2″  P0420 195 20 240

เกลียว (Threads):นอก/ใน/นอก (Male/Female/Male)
*หมายเหตุ:ส่วนลดขึ้นอยู่กับปริมาณการสั่งซื้อ