ขนาด รหัส ราคา/ตัว จำนวน/ก. จำนวน/ลัง
1/2″ P0360 749 1 48
3/4″ P0361 769 1 48

รุ่น: กลาง
*หมายเหตุ: ส่วนลดขึ้นอยู่กับปริมาณการสั่งซื้อ