ขนาด รหัส ราคา/ตัว จำนวน/ก. จำนวน/ลัง
1/2″  P0421 195 20 240

เกลียว (Threads):นอก/นอก/นอก (Male/Male/Male)
*หมายเหตุ:ส่วนลดขึ้นอยู่กับปริมาณการสั่งซื้อ