ขนาด รหัส ราคา/ตัว จำนวน/ก. จำนวน/ลัง
1/2″  P0190 629 8 80

เกลียว (Threads): ใน/ใน (Female/Female)
การใช้งาน: รูน้ำเต็ม (Full flow)
*หมายเหตุ: ส่วนลดขึ้นอยู่กับปริมาณการสั่งซื้อ