รหัส M201
P1204
รายละเอียด/ขนาด ก๊อกต่อด้ามปัด
การบรรจุ 100 ตัว/ลัง
ราคา (บาท) 140