รหัส MIC333M
P1023
รายละเอียด/ขนาด มินิบอลล์วาล์ว 3 ทาง
1/2″M x 1/2’M x 1/2’M
การบรรจุ 12 ตัว/กล่อง
144 ตัว/ลัง
ราคา (บาท) 98

เกลียว (Threads): นอก/นอก/นอก (Male/Male/Male)
*หมายเหตุ: ส่วนลดขึ้นอยู่กับปริมาณการสั่งซื้อ