ความยาว (ซม.) 35 40
ราคา/หน่วย 28 30

ขนาด: 1/2″ x 1/2″
*หมายเหตุ: ส่วนลดขึ้นอยู่กับปริมาณการสั่งซื้อ