รุ่น กว้าง (ซม.) ราคาชุดละ
SF-H02-90 90 13,600
SF-H04-90 75 12,400
SF-H06-90 90 13,900

*หมายเหตุ: ส่วนลดขึ้นอยู่กับปริมาณการสั่งซื้อ