ลูกลอยแทงค์น้ำ S-FLO

วาล์วลูกลอยแทงค์น้ำ มีความสำคัญมาก กับระบบการเก็บกักน้ำ ไว้ใช้ภายในอาคารบ้านเรือนมากพอๆ กับปั๊มน้ำ ถ้าไม่มีอุปกรณ์ตัวนี้ เราจะต้องคอยปิดเปิดวาล์วน้ำเอง มิฉะนั้นน้ำก็จะไหลล้นออกจากถังน้ำไปโดยเปล่าประโยชน์