Contact Us +66 (0)2 233 7535 | [email protected]

ลูกลอยแทงค์น้ำ

Home/ยี่ห้อสินค้า/NR (ITALY)/วาล์ว/ลูกลอยแทงค์น้ำ

ลูกลอยแทงค์น้ำ

วาล์วลูกลอยถังน้ำ มีความสำคัญมาก กับระบบการเก็บกักน้ำ ไว้ใช้ภายในอาคารบ้านเรือนมากพอๆ กับปั๊มน้ำ ถ้าไม่มีอุปกรณ์ตัวนี้ เราจะต้องคอยปิดเปิดวาล์วน้ำเอง มิฉะนั้นน้ำก็จะไหลล้นออกจากถังน้ำไปโดยเปล่าประโยชน์

วาล์วลูกลอย NR ผลิตจากทองเหลืองคุณภาพสูง จากประเทศอิตาลี ก้านลูกลอยมีความแข็งแรงสูง ทำให้สามารถรับแรงดันได้ดี และช่วยให้การปิดวาล์วทำได้สนิทลูกลอยผลิต ด้วยเนื้อพลาสติกที่มีความหนาแน่นและทนทานสูง ทำให้ลูกลอยมีความแข็งแรง และไม่เกิดการยุบตัว
วาล์วลูกลอย NR ทุกชิ้นผ่านการทดสอบการ รั่วซึมก่อนออกจำหน่าย