ตัวกรอง

Strainer เป็นอุปกรณ์สำหรับกรองของแข็ง, ของเหลว และ gas ในกระบวนการผลิต เหมาะสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท เช่น อุตสาหกรรมเคมี, อาหาร, เครื่องดื่ม, ปิโตรเคมี และเหมืองแร่ Strainer ของ NR ผลิตจากทองเหลืองคุณภาพสูง จากประเทศอิตาลี โดย strainer ทุกชิ้นได้ผ่านการทดสอบจากโรงงาน ก่อนออกจำหน่าย