Contact Us +66 (0)2 233 7535 | [email protected]

ATSUMI (KOREA)

ATSUMI (KOREA)

สินค้า ATSUMI ทุกชนิด ผลิตในกระเทศเกาหลี รวมทั้งได้รับการรองรับมาตรฐานในระดับสากล ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า สินค้ามีความทนทานในการใช้งานทุกครั้ง เนื่องจาก สินค้าผลิตด้วยวัสดุที่มีคุณภาพ ทำให้สินค้ามีอายุการใช้งานที่ยาวนาน และเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า สายส่งน้ำ และ สายพ่นยา ATSUMI มีให้เลือกใช้หลากหลายรุ่น หลายขนาด ทำให้สะดวกต่อการเลือกใช้งานในหลายประเภท

สินค้าทุกชิ้นภายใต้เครื่องหมายการค้า ATSUMI ได้ผ่านการทดสอบและควบคุมคุณภาพ ตั้งแต่วัสดุที่ใช้ในการผลิต จนกระทั่งสินค้าถึงมือลูกค้า สินค้าจึงมีความแข็งแรงและทนทาน นอกจากนี้สินค้ายังได้ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO ดังนี้ผู้ใช้จึงมั่นใจได้ว่า สินค้า ATSUMI มีความคุ้มค่าทั้งในด้านคุณภาพและราคา ตลอดระยะเวลาการใช้งานอย่างแน่นอน