เกี่ยวกับเรา

“บริษัท ณรงค์ชัย อิมปอร์ต จํากัด เป็นบริษัทเอกชนของคนไทย ที่ได้รับความไว้วางใจมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503 เพราะทางบริษัทยึดมั่นในความซื่อสัตย์ และการบริการอย่างมีคุณภาพมาโดยตลอด จนถึงวันนี้เป็นเวลากว่า 50 ปี ที่บริษัท ณรงค์ชัย ได้จัดจําหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์ประปา ซึ่งปัจจุบันได้ขยายกลุ่มสินค้าเพิ่มขึ้น จนเป็นที่รู้จัก และยอมรับจากลูกค้ามาเป็นเวลานาน สินค้าของบริษัทเป็นสินค้าประเภทอุปกรณ์ประปา และ วัสดุก่อสร้าง โดยมีฐานนําเข้าจากหลากหลายประเทศทั่วโลก อาทิเช่น ประเทศเกาหลี, ประเทศจีน และประเทศอิตาลี อีกทั้ง บริษัท ณรงค์ชัย ยังเป็นผู้แทนจําหน่ายวาล์ว ITAP จากประเทศอิตาลีแต่เพียงผู้เดียว

aboutus2

บริษัท ณรงค์ชัย อิมปอร์ต มีรายการสินค้าที่หลากหลายและมีคุณภาพสูงที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน อีกทั้งยังมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เพื่อตอบโจทย์ชีวิตสังคมในปัจจุบันโดนเน้นความคุ้มค่าของราคาและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลักสําคัญ เพราะเรายึดมั่นในคุณภาพและบริการมาโดยตลอด ทําให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า สินค้าที่ซื้อจาก ณรงค์ชัยทุกชิ้นเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ และ เชื่อถือได้อย่างแน่นอน”